Fate Serisindeki En Güçlü 30 Hizmetkar (3. Kısım)

 

Hem bilinmeyen fate karakterlerinin genel bir tanıtımı olsun diye hazırladığım, hemde uzun zamandır istediğim güç liste serisinin üçüncü kısmına hoş geldiniz.


18-Vlad III, Count Dracula (Lancer/Berserker)

”Hayır, hayır, ikimizin de kötü olduğunu düşünmenize gerek yok. Siz insanların beni öldürmesi gerekir, bende hepinizi öldürmeliyim. Trajik, ama gerçekler böyle. Ayrıca ülkemi istila edenleri öldürmek benim bir kral olarak görevimdir. Bu yüzden kederlenmeye gerek yok.”

Berserker/Lancer-

Gerçek kimliği Eflak’ın en büyük kahramanı olarak ün yapmış III Vlad dır. Yirmi bin Osmanlı askerini kazığa oturtmuş ve etrafa korku salarak kendi düşmanlarına karşı ülkesini savunmaya çalışmıştır. Ülkesine karşı sevgi besleyen tutkulu bir adamdı ancak efsanesi Dracula adlı roman ile karaya boyanmıştır. Hristiyanlığın Kalkanı olarak tanınan bu kahraman artık kahraman olarak anılmıyor ve artık kana susamış bir vampir olarak hatırlanmaya başlanmıştır.

 • Kazıklı Bey: Vlad’ın ana silahıdır. Katlettiği yirmi bin Osmanlı askerinin getirmiş olduğu Kazıklı Voyvoda lakabının bir sonucudur. Bu silah onun sayısız bir şekilde kazık oluşturabilmesine ve bunları hem ofansif hemde defansif yollarda kullanabilmesine olanak sağlar. Sayısız sayıdaki orduları tek başına ve tek taraflı bir şekilde katledip yok edebilir. Ancak Romanya’nın dışında bu gücü büyük oranda zayıflamaktadır. Eğer kullandığı mızrak ile rakibini yaralamayı başarabilirse kazıklarını rakibinin vücudunun içinden dışarı çıkarabilir.

 • Legend of Dracula: Vlad’ın sözde kahramanlık efsanesinin çarpıtılmasıyla elde edilmiş olan noble phantasm. Vlad bunu kullanarak kahramanlık imajından kan emici felaket bir varlığa dönüşümünü gerçekleştirir. Vlad bunu isteyerek kullanmaz, aksi takdirde ölebilir ve dolayısıyla bir Komut büyüsü kullanılarak bu forma sokulur. Bu forma girdiğinde artık Berserker sınıfındaki bir kahraman ruhudur. Normal aristokrat görünümünü kaybedip gözleri kızıla boyanır ve kıyafetleri parçalanır. Tüm yetenekleri belirli bir seviye artışı kazanır ve bir Dead Apostle’ın(vampir zombi) yetenekleri olan Curse of Restoration ve Mystic Eyes of Enchantment gibi becerileri ve modern bir vampirin geceleri sise ve hayvanlara dönüşme yeteneklerini kazanır. Ancak güneş ışığı onu zayıflatır ve kutsal  semboller onun için ölümcül hale gelir.
 • Kazıklı Bey King Demon: Vlad’ın bir kahramandan bir canavara dönüşmesiyle noble phantasmı Kazıklı Bey’in deforme olmasıdır. Topraktan kazık çıkarmak yerine kanından, saçından, kemiklerinden, etlerinden ve gölgelerden oluşan kendi vücudundan kazıklar oluşturma yeteneğini kazanır. Menzili içindeki objeleri kazığa dönüştürüp mermi olarak ateşleyebilir. Normal formunda menzili kısıtlı iken bu formunda tek bir hedefe direkt saldırır. Ve böylece sıradan bir hizmetkarı kolayca öldürebilmektedir.
 • Magic Resistance: Bir Lancer olarak Vlad üçüncü büyü altındaki tüm büyülere karşı direnç sahibidir ancak bir Berserker’a dönüşürse bu özelliği kaybeder.
 • Mad Enhancement: Vlad’ın becerilerinin yükselmesine ancak akıl sağlığının büyük oranda kötüleşmesine neden olan beceridir. Berserker olduğunda ortaya çıkar ancak bu formda bile Kase’yi kullanarak vampir Dracula efsanesini silmek istemektedir.
 • Demonic Defender of the State: Vlad’ın savaştan önce bölgeyi kendi lehine kullanmak için işaretlemesine olanak sağlayan yeteneğidir. Vlad’ın yeteneklerinin artmasını ve toprağı kullanarak Kazıklı Bey’in güçlenmesine neden olur.

 • Vampiric Skills: Drakula Efsanesi’nin etkisi altındaki bir vampir olarak veya bir Berserker olarak çağrıldığında Vlad aşağıdaki becerilere nail olur:
 • Battle Continuation: Vlad’ın aldığı hasarlara rağmen çok hızlı bir şekilde rejenere olup iyileşmesini ve neredeyse öldürülemez olmasına neden olan yeteneğidir.
 • Blood-Sucking: Kişinin sağlığını ve sihirli enerjisini yenilemek için başkasının kanını içme becerisi. Kanını emdiği kişileri lanetleyerek birer vampire dönüşmelerine neden olabilir.
 • Shapeshift: Vücutların ele geçirilmesine ve kişinin görünümünün değiştirilmesine izin veren bir beceri.  Bir vampir olarak, Vlad bir sis bulutu, yarasa sürüsü veya büyük bir siyah köpek suretine bürünebilir.

17-Isthar / Ereshkigal (Archer/Lancer)

”Orijinal ben daha göz kamaştırıcıydı ancak bu beden de kötü değil…”

Archer-

Rin Tohsaka’nın bedeninde çağrılmış sözde-hizmetkar Archer’ın gerçek kimliği Ishtar’dır. Babil’in doğurganlık ve bereket tanrıçasıdır. O iyi hasat, aşk ve bereketin yanı sıra savaş ve yıkım konusunda da hüküm verebilen bir Venüs tanrıçasıdır. Gilgamesh kendisine karşılık vermeyince gururlu ve kindar doğası, Gugalanna’nın dünyaya salınmasına ve Enkidu’nun ölümüne sebebiyet vermiştir. Böylece Gilgamesh’in yeminli düşmanı haline gelmiştir.

 • An Gal Tā Kigal Shē: Isthar’ın sırf hoşlanmadığı için yok ettiği kutsal dağ Ebih’in(tanrıların kralı Anu saygı duyuyordu) oluşturduğu hikayesinin temsilidir. Kavramsal olarak bir gezegeni yayına mermi olarak yükleyip ve ateş eder.
 • Magic Resistance: İnsan biçiminde canlandırılmış tam teşekküllü bir İlahi Ruh olduğu için, Ishtar, Tanrı’nın Çağından kalma büyülere ve modern magi büyülerine karşı kendini dokunulmaz hale getiren bu yetenekte A-Seviyesinde muhteşem bir korumaya sahiptir. Bu aynı zamanda büyülü hipnoz, taşlaşma ve mekansal manipülasyon gibi dolaylı sihirli saldırılar için de geçerlidir.
 • Independent Action: Isthar efendisinin sunduğu mana kaynağı olmadan özerk bir şekilde bile oldukça güçlü saldırılar yapabilir. Efendisi olmasa bile büründüğü fiziksel formu uzun süre koruyabilecek kadar kişisel mana gücü vardır.
 • Goddesses Divine Core: Doğumdan itibaren mükemmel bir tanrıça olduğunu ifade eden bir yetenektir. İlahiyat becerini de içeren bileşik bir yetenektir, zihin ve vücudun mutlakiyetini korur, zihinsel müdahaleleri ve vücudun değişmesini ve büyümesini önler.
 • Manifestation of Beauty: Güçlü bir tanrıça olan Ishtar, başkalarını cezbetmek ve herhangi ölümlü bir insanı saf karizması ile manipüle etmek için doğa üstü bir kabiliyete sahiptir. Kendisine liderlik özellikleri de sağlamaktadır.
 • Mana Burst (Jewel): Ishtar, Dünya’nın uzay-zaman ve medeniyet kavramları üzerinde neredeyse sınırsız bir güce sahip olmakla birlikte yarattığı mücevherlerin içine depoladığı gücü açığa çıkararak akıl almaz yıkımlara neden olabilir.
 • Shining Golden Crown: Bu beceri, Ishtar’ın geçici olarak kendini yenilmez hale getirmesine izin verirken, başkalarının sağlamlığını yok etmesine olanak sağlar.

”Cehennemin tanrıçası Ereshkigal size emrediyor.”

Lancer-

Eresh , Ishtar’ın kız kardeşidir ve Sümer mitolojisinde yeraltı dünyası Irkalla’yı yöneten tanrıçadır. Cehennemin dikte eden yasaları ve kurallarını koyan kişidir. Korkunç bir hükümdar olarak mızrak şeklindeki kafesini düşmanlarına saplayıp ruhlarını içine kitler ve yıldırımlar üretebilir. Tıpkı Ishtar gibi, Rin Tohsaka’nın görünüşü ve kişiliği ile hizmetkar olarak vücut bulabilmiştir. Kelime seçimleri kabaca Ishtar’ınki ile aynı olmakla birlikte, ifadeleri ona karşın şık, zengin bir hanımefendininkiler gibidir.

 • Magic Resistance: D seviyesinden düşük tüm büyülerin etkilerini yok eder. Yer altı dünyasının kasvetli ve her gün ölüm ile geçen günleri onun sihre olan direncini düşürmüştür.
 • Territory Creation: Etrafını yer altı dünyasına çevirerek kendine avantaj sağlayabilir. Bu yeteneği A+ seviyesindedir.
 • Goddess’s Divine Core: Kişinin doğumdan itibaren mükemmel bir tanrıça olduğunu ifade eden bir yetenektir. İlahiyatı içeren bu yetenek zihin ve bedenin mutlakiyetini korur, tüm zihinsel müdahaleleri geri püskürtür, vücudun büyümesini engeller ve ne kadar kalori tüketilirse tüketilsin şeklin bozulmasını önler.
 • Hidden Great Crown: Bir tanrıçanın tacı, Isthar’dan aldığı şeyden yaratılmıştır. Gökün ve yerin lütfu ile Isthar gibi kendisini yenilmez yapabilir ancak tabi ki daha karanlık kasvetli bir şekilde.
 • Mana Burst (Cage): Ereshkigal gayretli, ciddi ve biraz pesimist bir tanrıçadır. Boş zamanlarında düzenli olarak büyü enerjisini mızrağında depolar ve savaş sırasında bu enerjiyi serbest bırakıp geniş alanları yok edebilir.
 • Protection of the Underworld: Yer altı dünyasının tanrıçası olarak kendi bölgesinde koruma ve kudretinin sınırlarını zorlar.
 • Kur Kigal Irkalla: Eresh’in noble phantasmıdır. Ishtar’ın An Gal Tā Kigal Shē’u ile denktir ancak onun gibi göklerden dünyaya güçlü bir saldırı yerine tanrıça Ereshkigal yeraltının yargısını yer yüzüne getirmektedir. Depremler ve değişimler yaratıp yeryüzünü, dağları parçalar. Ateş gücü Ishtar’ın Venus Buster’ından daha az olsa da, bu Noble Phantasm’ın asıl yeteneği alanı cehenneme(yer altı dünyası) çevirmesidir. Gücünün zirvesinde olduğu yer altı dünyasında Ereshkigal hem kendini hemde müttefiklerine kudret kazandırır.

16-Quetzalcoatl, Winged Serpent (Rider)

”Evet, beden! Ölümle olan mücadelede mümkün olduğunca silah kullanmamalısınız! Lucha(güreş) muhaverenin en güzel şeklidir!”

Rider-

Babil zaman anormalliği eventinde antagonist ve daha sonra da bir müttefik olmuştur. Rider’ın asıl kimliği Orta Amerika Aztek mitolojisinde hayatın, hasatın, kültürün, yağmurun ve rüzgarın nazikliğin, kaygısızlığın ve bilgeliğin tanrıçası Quetzalcoatl dır. Efsaneler ayrıca onun zamanında güneşe hükmettiğini de anlatır. İnsanları sever ve kendine yapılan insan kurban ritüellerini sevmez. Bu Hizmetkar sadece Quetzalcoatl’ın bir bölümünün bir enkarnasyonudur. Erkek bir tanrı olarak betimlenmesine karşın bir kadın formunda kahraman ruhu olmuştur. Ona göre bu duruma onun Venüs gezegeni ve güzellik tanrısıyla olan ilişkisi, bağlantısı neden olmuştur. Bu durumdan dolayı kendiyle gurur duyar.

 • Authority: Quetzalcoatl bir baş tanrı olarak Authority(Yetki) sahibi bir karakterdir. Özel büyülü silahlar, Noble Phantasm ve becerilerinden farklı olarak başka yetenekleri de vardır. Authority, dünyayı şekillendirme seviyesindeki güçlerdir. Durum değişkenliği, zaman manipülasyonu, nedensellik manipülasyonu, medeniyetler için gerekli kavramları yaratma ve değiştirme, krallık kurma ve bu seviyedeki çeşitli güçler. Tanrılar aslında, Tanrıların Çağı boyunca dünyayı şekillendirmek, uygarlık için kavramlar oluşturmak ve krallıklar kurmak için bu yetki güçlerini kullandılar. Fakat zaman geçtikçe, insanlık gelişti ve bu Authority müdahaleleri gereksiz bir hale geldi. Bu yüzden Quetzalcoatl bir hizmetkar olarak çağrıldığında kendine zarar vermeden bu yetkilerini kullanamamaktadır.
 • Xiuhcoatl: Alevler, Quetzalcoatl Azteklerden ayrıldığında onun paha biçilemez eserlerinin kötü tanrı Tezcatlipoca’nın eline düşmemesi içini onun tapınağını yaktı. Savaşta alevler rakibin etrafını kuşatır ve Noble Phantasmlarını belirli bir süre kullanamamalarına neden olur. Quetzalcotl alevlerin ortasındaki rakibini havaya uçurup bir güreş tekniği ile kafatasını yer küreye alevler ile birlikte yapıştırır.

 • Quetzalcoatl: Quetzalcoatl’ı Rider sınıfı yapan Noble Phantasm’ı, Ozymandias’ın Sfenksleri gibi İlahi Canavarların seviyesinde bir pterosaur’u andıran Quetzalcoatlus adlı Phantasmal Beast’i çağırıyor. Tüm zamanların uçan en büyük hayvanıdır. Dövüşleri sırasında ondan ek yardım almakta Authority gücünü kullanarak iri gök gürültülü fırtına ve sağanak yağmurları isteyerek yaratabilmektedir.
 • Piedra Del Sol: Quetzalcoatl’ın kozu, Aztek Takviminin Güneş Taşı’dır, bu Dünya’nın geçmişini ve bugününü göstermektedir. Aktif hale getirildiğinde, Quetzalcoatl’ın Authority’sinin bir bölümünü güneş tanrısı işlevinde kullanabilmesi için bir kapı işlevi görür ve onun düşmanlarını geniş bir alana yayılan güçlü kavurucu ateş ve güneş rüzgarlarıyla birlikte yok etmesini sağlar. Neredeyse ölü bir Quetzalcoatl tarafından gücünün ve tanrısallığının yarısında iken kullanıldığında Tiamat tarafından oluşturulan Kaos Gelgitini buharlaştırmıştır. Bu Noble Phantasm, aşırı zayıflamış halde bile Uruk’a yönlendirilirse anında Uruk ülkesini buharlaştıracak kadar güçlüdür. Bununla birlikte bu inanılmaz güç, bu Noble Phantasm kullanıcısının inanılmaz derecede mana harcanmasına neden oluyor ve Quetzalcoatl’ı dikkatsiz kullanıldığında ölüm eşiğinde bırakacak kadar zorluyor.
 • Riding: EX-seviye Binicilik ve Sürüş özelliğinden dolayı, İlahi Canavarlar da dahil olmak üzere inanılmaz hızda ve beceriyle neredeyse her türlü taşıta binme yeteneğine sahiptir. Bir Ejder Tanrı olduğu için Ejderhalar’a da binme yeteneğine bile sahiptir.
 • Magic Resistance: Quetzalcoatl sadece tanrılar çağından kalma çok güçlü özel büyüler tarafından hasar alabilir. Modern büyülerin tamamı ona karşı etkisizdir.
 • Goddesses Divine Core: Quetzalcoatl’ı doğumdan mükemmel hale gelmiş bir tanrıça olarak gösteren bir beceri, zihninin ve bedeninin mutlaklığını korur, vücudunun yaşlanması veya ne kadar kalori tükettiğine bakmaksızın deforme olmasını önler. Ve zihinsel müdahalelere karşı da savunma sağlar. Aynı zamanda, ilahiyat özelliği de içerir, kendisinin İlahiyat rütbesiyle orantılı olarak “savunma arındırılmasına” izin veren, Saver’ın  Enlightenment of the Sacred Fig ve Achilles’in Andreias Amarantos gibi ilahi savunma yeteneklerini aşmasına izin veren karma bir yetenektir. Bu yetenekğe Tanrı Quetzalcoatl  Ex-derecesinde sahiptir.
 • Charisma:  Aztekler’in fanatik olarak ibadet edilen tanrısı olarak ülkeleri ve milletleri gözetimi ve yönetimi altına almıştır. Bu da ona A+ seviyesi karizma bahşediyor.
 • Lucha Libre: Quetzalcoatl, Güney Amerika güreş sanatı olan Lucha Libre’nin efendisi ve büyük bir tutkunudur. Muazzam kuvvet ve akrobasi yetenekleriyle rakiplerine bu dövüş sanatının en üst tekniklerini uygular.
 • Wisdom of the Good God: Quetzalcoatl’ın öğretim bilgeliğini temsil eder. Yetenekleri diğer kahramanlara ve başka varlıklara aktarabilir.

15-Arthur Pendragon, King of Knights (Saber)

”Ben Saber. Seni ve dünyayı kurtaracak olan Hizmetkar.”

Saber-

İngiltere Kralı, Yuvarlak Masa’nın Lordu, Geçmişin ve Geleceğin Kralı ve kutsal kılıcın taşıyıcısı. Artoria Pendragon’un paralel evrendeki versiyonudur. Artoria Pendragon’dan tamamen farklı bir kişidir ve onunla biraz farklı geçmişi ve efsaneleri paylaşmaktadır. Fate/stay Night’ın prototip versiyonunda asıl Saber olan kişidir ancak daha sonra ana seriden çıkarılıp bir paralel evren hikayesinde kendine yer bulmuştur.

 • Invisible Air: Kutsal kılıç Excalibur Proto’nun kılıfı, Arthur’un gerçek kimliğini gizleyen gizemli bir rüzgar oluşturur ve diğer hizmetkarların onun kimliğini ortaya çıkarmasını engeller. Muhtemelen Merlin tarafından yaratılan bu güç, kılıcın etrafında sınırlandırılmış bir alan yaratır. Kılıcın çevresindeki yüksek basınçlı rüzgarlar gelen ışığı bozuyor, Excalibur’u tamamen görünmez kılıyor ve şeklini görmeyi imkansız hale getiriyor. Bu durum boyutunun ve uzunluğunun düzgün bir şekilde ölçemiyor olmasından dolayı rakipleri şaşırtmaktadır. Ancak bu durum rakip tarafından anlaşıldıktan sonra pek bir avantajı kalmamaktadır hatta Excalibur’un gücünü sınırladığı bile söylenebilir.
 • Excalibur Proto: En güçlü kutsal kılıç ve Arthur’un en ünlü ve güçlü Noble Phantasm’ı. Gezegeni tehdit eden kötülükleri yenerek dünyayı kurtaracak olan ilahi güçtür. Kendisine Gölün Hanımı tarafından vermiştir. Invisible Air ve Yuvarlak Masa’nın getirdiği iki çeşit mühür tarafından gücü kısıtlanmıştır. Gerçek gücü yalnızca mühürlerin yarısından fazlası serbest bırakıldığında gösteriyor ve mühürler kalktıkça daha da güçleniyor bu mühürler şu şekildedir:
 1. Düşman, kendinden daha güçlü olmalı.
 2. Savaş bire bir olmalı.
 3. Düşman saf doğanın kendisi ile ilişkin olmamalı.
 4. Savaş kötülüğe karşı olmalı.
 5. Savaş kişisel kazanç içermemelidir.
 6. Savaş insanlık dışı olmamalı.
 7. Savaş bir şövalyenin onuruna uygun olmalı.
 8. Savaş doğruluk ve hakikat için olmalı
 9. Savaş yaşamak için olmalıdır.
 10. Savaş dünyayı kurtarmak için olmalıdır.

Serbest bırakılan tek bir kısıtlama ile birlikte, harekete geçirildiğinde Excalibur Proto, Paracelsus Kılıcını kolaylıkla aşan ince fakat güçlü bir ışık demeti ateşlemiştir. Dört kısıtlama serbest bırakıldığında Gilgamesh’in(Proto) Yıkımın Yıldızını yok etti ve Utnapishtim’in Şiddetini durdurmayı başardı. Sınırlamalarının yarısından fazlası salıverildiğinde gerçek gücünü serbest bırakır ve dünyayı yok edebilecek varlıkları yok eden ilahi bir yargıya dönüşür.

 • Magic Resistance: Tanrıların çağından gelen ejderha kanı sayesinde günümüz büyüleri ve tanrıların zamanlarından gelen büyülerde dahil hepsine karşı direnci vardır.
 • Riding: Saber, yaşamı boyunca atlara binmesi nedeniyle bu kabiliyette yetkin olup, neredeyse her at veya modern aracı kullanabilme yetisine sahiptir.
 • Charisma: Bir ulusun kralı olduğu için B-seviyesinde karizma yeteneğine naildir.
 • Giant Beast Hunting: Dev boyutlardaki düşman yaşam formları ve büyülü hayvanlarla mücadelede kişinin mükemmel tecrübesini temsil eden beceridir. Hayatı boyunca Britanya’yı istila eden büyülü canavarlarla savaşan ve yenen Arthur bu yetenekte a-seviyesinde sahiptir.
 • Instinct: Altıncı duyusu Arthur’un savaş sırasında bir ön tanıya sahip olmasına izin veriyor ve bunun yanı sıra görsel ve işitsel engellerin normalde sağlayacağı engelleri yarıya düşürüyor.
 • Mana Burst: Savunma ve saldırı amaçlı kılıç ve vücuda verilen büyü gücüdür. Arthur bunu yüksek seviye hızlara çıkmak ve savunma yapmak için kullanır. Arthur’un eline aldığı çubuk bile oldukça güçlü bir büyülü nesne kadar kudretli olur.

14-Altera, Scourge of God (Saber)

”Benim adım Altera, Hunların torunu ve Savaş Tanrısı Mars’ın kılıcı.”

Saber-

Hunların kralı ve savaşçısı olarak. At sırtında büyük bir ulusa liderlik etti ve Batı Asya’dan Rusya, Doğu Avrupa hatta Galya’ya(Fransa) kadar uzanan geniş bir yüz ölçümünü hükmü altına aldı. Roma İmparatorluğunun nihai çöküşünü tetiklediği söylenebilir. Hayatı boyunca Altera daima savaşın içindeydi. Avrupalıların zihninde yarattığı imajıyla Tanrı’nın Kırbacı veya Tanrı’nın Cezası olarak anıldı ve korkuldu. O kesinlikle saf bir şekilde King of Combat(Muhabere’nin Kralı) idi.

Hun Attila, Nibelungenlied’de Etzel ve Elder Edda’da King Atli olarak bilinir. Bununla birlikte, gerçekte, Altera’nın Hunlar ile bir ilişkisi olup olmadığı belli değildir. Binlerce yıl önce vücudundaki rün dövmeleri ve Mars’ın kılıcı Photon Ray ile birlikte Hun Kabilesinin Yaşlıları tarafından bulundu ve liderleri olması için eğitildi ve büyütüldü. Gökten gelen bir tanrı parçası olduğu söylenir. Ve medeniyetleri tek tek indirmeye başladı öyle ki öldükten sonra insanlar onun bir kadın olduğunu unutup erkek olarak zihinlerinde tutmuşlardır.

 • Photon Ray: Altera’nın uzun kılıcı ölüm saçan yiğitliği ve ”Mars’ın Kılıcı” olarak anılmanın oluşturduğu anekdot’un  kombinasyonu olarak elde ettiği Noble Phantasm’dır. Savaş tanrısının kendisi olan kılıç ve birkaç ilahi eşyanın prototipidir. Bıçağı dünyadaki herhangi bir varlığı yok edebilecek kadar kudretli çok renkli ışık bantlarından oluşur. Bunları ışık olarak serbest bırakıp kesişler yapabilir. Adını serbest bıraktığında Altera rakiplerine bir kayan yıldız gibi bir saldırı yapar.

 • Magic Resistance: 3. seviye ve altındaki büyüler ile bile Altera’ya zarar vermek imkansızdır. Yüksek Thaumaturgi ve daha büyük ritüellerle bile zarar vermesi zordur.
 • Riding: Altera’nın becerisi o kadar harika ki, hayvanlara ve canarvarlara binebilir veya araçları ustalıkla kullanabilir.
 • Civilization Erasure: Altera’nın bilinçaltı olarak aktif bir yeteneği sayesinde eline aldığı herhangi bir şeyi kendisi için en uygun forma büründürür. Ve hatta birer Photon Ray bile yaratabilir. Bu güç Altera’nın kendi perspektifinden olan bakış açısına dayanır nesnenin en güçlü biçimine gelmesine gerek yoktur.
 • Divinity: Altera, Avrupalılar tarafından Tanrı’nın İlahi Cezası ve Kırbacı olarak anıldığı için ölümünün ardından Hizmetkar olarak çağrıldığında üst düzey bir ilahiyat gücüne nail oldu. Divinity yeteneği Arjuna, Ozymandias, Hippolyta, Penthesilea ve Cú Chulainn gibi tanrılar ile kan bağı olan karakterler ile aynı seviyededir.
 • Familiar Creation: . Bir avatar oluşturmak ve onu uzaktan kontrol etmek için kullanabilen yeteneği.
 • Magic Energy Absorption: Altera’nın Titan formundaki becerisi. Bilim yoluyla yaratılan büyük magecraft ve teknoloji ve silahların enerjisini emip kendi için mana kaynağı haline getirebilir.
 • Military Tactics:  Altera, Roma’yı dize getiren ve neredeyse yok eden bir güç olarak, Büyük İskender’e eşit olan bir askeri dehaya sahiptir bu da evrendeki en büyük 4 askeri zekadan biri olduğunu gösterir.
 • Natural Body: Doğduğu andan itibaren mükemmel bir bedene sahip olma gücü.  Altera’nın gücünü geçici olarak arttırmasına izin verir ve ne kadar yerse yesin ağırlığını, kuvvetini ve vücut şeklini korur.
 • Star Emblem: Altera’nın vücuduna işlenmiş olan eşsiz desen ileri seviye ritüel büyülerin bir sonucudur. Altera’nıngücünü önemli ölçüde arttırır, Mana Burst’u tekrarlayarak kullanmasına izin verir ve manasını vücuduna patlayıcı bir kuvvetle yansıtarak daha da güçlenmesini sağlar. Ayrıca Altera’ya görsel engelleri görmezden gelme imkânı veren İçgüdü becerisini kullanma gücünü de verir bu da savaş alanında 6. hissi olan içgüdüsünü ileri seviyelere taşır. Dun Scaith’ın Cadısı Scathach ile mücadeleye girebilecek kadar güçlü be yeteneklidir.

13-Alcides/Heracles, Raging Destroyer (Archer)

”Kör gibi fırlattığın silahların… Kum fırlatmakla daha iyisini yapabilirsin. Yalnızca gerçek ezikler ve beyinsiz canavarlar bu çocuk oynuna kendini düşürür.”

Avenger-

True Archer’ın gerçek kimliği Alcides’dir. Heracles’in efendisinin komut büyüsü müdahalesiyle divinity’sini kaybedip hafızası ve insani yanıyla birlikte çağrılmış versiyonudur. Böylece bir Archer olmuş ve avengers sınıfı hizmetkarların bazı özelliklerini kazanmıştır.

  • King’s Order: Heracles’in gerçekleştirdiği 12 Görevi simgeleyen noble phantasmdır. Heracles ilahiyatını ve God Hand noble phantasm’ını kaybettikten sonra Alcides formuna girmek zorunda kaldı. Hayatında elde ettiği tüm araç ve silahları kullanmasına izin veren bir noble phantasmdır. Ancak Noble Phantasm’ın kendisinin doğası gereği, Alcides’in sihirli enerji tüketimi büyük ölçüde artmaktadır. Bununla birlikte karakterin divinitysi ve modern dünyadaki gizemleri bozulduğu için hepsi orijinal versiyonlarına kıyasla büyük ölçüde zayıflar.
  • Pelt of the Divine Beast(Birinci Görev): İnsan uygarlığını reddeden ilahi ya da şeytani bir canavar olan Nemean Aslanı’nın postudur. Alcides’e beşer yapımı olan bütün silahlara karşı bağışıklık kazandırır. Normalde canavarın öldürülmesi ardından süzülen derisinden yapılan bir silah olduğu için King’s Order’dan ayrı bir Np. dir ancak Alcides’e dönüşürken Kralın emrinin bir parçası olur. Alcides’in yüzünü ve vücudunun etrafını sarar ve ona Nemean’ın özel güçlerini veren uzun ve süslü bir bez şeklini alır. Ona zarar vermek son derece zordur, hatta Noble Phantasms olsa bile eğer bir insan tarafından yapılmışsa ona karşı etkisizdir.
  • Stymphalian Bird(Altıncı Görev): Alcides havaya sayısız bronz ok fırlatır ve bu oklar yere inerken Ares’in canavar kuşları Stymphalianlar’a dönüşürler. Pençeleri, gagaları ve kanatları bronz ile kaplı olan bu canavar kuşlar çok güçlü olmasalar da rakiplerine gözleri dönmüş ve kanasusamış bir şekilde saldırırlar.
  • Goddess of War(Dokuzuncu Görev): Aslen Amazon Kraliçesi Hippolyta’nın sahip olduğu savaş tanrıçasının kemeridir. Aslen Hippolyta’nın babası Savaş Tanrısı Ares’in savaş sancağının bir kısmının alınıp kemer yapılmış halidir. Etkileyici görünmese de, kullanıldığında takan kişiyi bir tanrı gibi gösterecek kadar ağır bir aura ve anormal derece büyü enerjisine sahiptir. Kullanan kişinin ilahayatını ve özelliklerini büyük miktarda yükseltir ancak modern dünyada kullanıldığında belirli bir noktayı aşamamaktadır. Tanrılara duyduğu nefretle birlikte Alcides bu enerjiyi güçlenmek için silahlarına aktarıyor.
  • Cerberus(On ikinci Görev): Bu Noble Phantasm Alcides’in, Hades’in bekçi köpeği olan Cerberus’u yardımına çağırmasına izin verir. Bir filin büyüklüğüne sahip güçlü bir üç başlı köpek olmasına rağmen, Hades’in koruması olmadan çağrıldığı için bir ilahi yaratık gücünde çağrılamamaktadır.
  • Nine Lives: Kahraman Ruhu Herakles’inin en güvenilir noble phantasm’ı. Yaşamında Hydra’yı katletmek için kullandığı tekniktir. Aslen ok ve yay ile kullanılır ancak koşullara bağlı olarak onu istediği herhangi bir biçimde kullanabilir.
  • Reincarnation Pandora: Alcides’in EX-Rank Noble Phantasm’ı sadece bir Avenger olarak çağrıldığında kullanılabilir. Aktif edildiğinde düşman olan hizmetkarın noble phantasm’ını çalabilir.
  • Magic Resistance: Büyü direnci 2. büyünün altındaki büyüler için ona koruma sağlar ancak daha üst seviyelere karşı bir koruması yoktur.
  • Independent Action: Hizmetkârın bağımsız hareket etmesini ve kendi büyülü enerjisini korumasını sağlar. Normalde Alcides’in bu yeteneği A seviyesindedir ancak bir Archer/Avenger kırması olarak çağrıldığı için C’ye kadar düşmüştür. Bu da onun bir gün boyunca efendisi olmadan kendi varlığını koruyabilmesini sağlar.
  • Avenger: Alcides’in efendisinin etkisiyle kazandığı Avenger sınıfı hizmetkarların imza becerisi. Başkalarının kin ve nefretlerini toplayan ve kendi üzerilerine alan bir kimsenin varlığını temsil eder. Hasar ve nefreti toplayarak büyülü enerjiye dönüştürür ve kendini güçlendirir.
  • Distortion: Sahip olunmaması gereken, bir hizmetkarın varlığının çarpıtıldığını gösteren bir beceridir. Fuyuki Kase’sinin çamuruyla yıkandığından dolayı Alcides, Avenger sınıfının özelliklerini kazanmıştır.
  • Eye of the Mind (True): Yaşam boyu kazanılan büyük tecrübe sayesinde gözlem yeteneğinin büyük oranda arttırılmasıdır. Korkunç durumlarda bile Alcides, bir savaşın koşullarını ve rakibinin yeteneklerini tartabilir. Zafere ulaşma şansı %1 olsa bile her olasılığı göz önünde bulundurarak en uygun hareketi seçmek için sakin bir şekilde durumu analiz edebilir.
  • Bravery: Baskı, kafa karışıklığı ve hayranlık gibi zihinsel müdahaleleri önleme yeteneği. Yetenek aynı zamanda fiziksel mücadele sırasında rakibe verilen zararı da arttırır, çünkü Herakles hayattı boyunca bazı canavarları sadece çıplak elleriyle öldürmeyi başarmıştır.
  • Battle Continuation: Savaş meydanında kalmanın yanı sıra olağanüstü canlılık ve dayanıklılık hissini de yansıtan bir beceridir. Kullanıcının aldığı ağır yaralara rağmen savaşmasına veya güvenli bir şekilde kaçmasına izin verir.

 


Yazımızın üçüncü bölümü burada bitiyor. Listemizin gelecek bölümleri için bizlerle kalın. Diğer bölümler çıktıkça linkler buraya bırakılacaktır.

1. Kısım

2. Kısım

4. Kısım

Kaynaklar: Type-Moon Yayınları, Typemoon wikia, Reddit, nrvnqsr, Chaldeum
Derleyen: Tarık Berk Gündüz


Bu yazıyı yazar ya da sitenin adı belirtilmeksizin, sorgusuzca farklı platformlarda paylaşanlar hakkında hukuki işlem talep edilecektir. Tüm Hakları Saklıdır. kahramanbaykus.com

Ascalon Yazar:

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir